frietz: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] strang_rock в Пра культуру.
"ПРИКАЗЪ
По Суздальскому Мушкатерскому полку Ковно 20 августа 1807 г. N372
Явиться к Польскаму князю на балъ ровно въ 8 час. вечера.
Прибывъ на балъ осмотръеть исправность своей амуницiи, дабы не было видно сквозь проръзы въ соблазнительных местахъ голое тъло.
Пришедши въ покой не сморкать на полъ, а иметь для того цълые платки.
По стенамъ покоевъ похабныхъ надписей не дълать и соблазнительныхъ членовъ человъческаго тъла не рисовать.
Read more... )
frietz: (Default)
Порошенко, не молчи!
Пора за работу! 
frietz: (Default)
"...Подальше кровопролиття може зупинити признання Януковича не лигітимним президентом. Для цього опозиція повинна звернутись до керівників всіх виборчих дільниць і членів ЦВК , які діяли на останніх президентських виборах , з закликом , що якщо вони чесно признаються в фальсіфікаціях , то в подальшому отримують амністію . В іншому разі , вже при новій владі, будуть проведені слідчі дії і всі керівники і члени виборчих дільниць і ЦВК які приймали участь у фальсифкаціях , будуть притягнуті до відповідальності і засуджені на 10 років ув"язнення. Фальсифікація виборів повинна бути визначена як найтяжкий злочин в країні."
Автор НЕВІДОМИЙ.
frietz: (Default)
Не могу пройти мимо. как бы не относился к ней но, в сказанном ею есть смысл. Цитирую:
"Прошу всех заучить наизусть и передать, кому можете. И если сомнение начнет подтачивать Ваши силы, вспоминайте:

1. Эта власть поставила себя вне закона и 100-процентно обречена на поражение. Борьба будет длиться несколько месяцев.

2. Каждый может и должен вносить в сопротивление свою долю решительных действий: не платить налоги в бюджет, а тратить эти средства на дело сопротивления; выгонять из офисов всех без исключения проверяющих; не покупать никаких товаров, производимых регионалами; каждую минуту говорить с сомневающимися и убеждать их в неизбежности краха регионалов, применить все возможные методы давления на активных сторонников партии преступников во власти.

3. Запретить себе и окружающим любое публичное недовольство участниками сопротивления. Каждый – за каждого. Задача – победить зло. Хуже не будет. Будет только лучше. Сложно, но к Добру!

Завчити на пам'ять!

Прошу всіх завчити на пам'ять і передати кому зможете. І якщо сумніви почнуть підточувати Ваші сили, згадуйте:

1. Ця влада поставила себе поза законом і 100 відсотків приречена на поразку. Боротьба буде тривати декілька місяців.

2. Кожен може і повинен привносити в спротив свою частку рішучих дій:

- не платити податки в бюджет, а витрачати ці кошти на справу спротиву;

- виганяти з офісів всіх без винятку перевіряючи;

- не купувати жодних товарів, що виготовляються регіоналами;

- кожну хвилини говорити з тими, хто сумнівається, і переконувати їх в неминучості краху регіоналів, застосовувати всі можливі методи тиску на активних прихильників партії злочинців у владі.

3. Заборонити собі і оточуючим будь-яке публічне невдоволення учасниками спротиву. Кожен -за кожного. Задача – перемогти зло. Гірше не буде. Буде тільки краще. Складно, але до Добра.

"

Profile

frietz: (Default)
frietz

December 2016

M T W T F S S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
262728293031 

Expand Cut Tags

No cut tags